Category Archives: Cựu chiến binh

Thất vọng đổi đời

30-4-2024 Nguyễn Huy Cường 30/4/1977 Đúng hai năm sau ngày này năm 1975 tôi có một kỷ niệm khó quên. Buổi trưa hôm ấy tôi đi bộ trên một triền đê sông Hồng ở Vĩnh Phúc để tới một địa … Continue reading

Posted in Cựu chiến binh, Xã Hội | Leave a comment