Category Archives: Mỏ dầu

Bộ Chính trị và nguy cơ cạn dầu trên Biển Đông

Thường Sơn Tiếp theo năm 2018 ‘chẳng ra gì’ khi hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam bị Trung Quốc gây sức ép tại mỏ Cá Rồng Đỏ ở Bãi Tư Chính,  mỏ Lan Đỏ và Cá Voi Xanh mà … Continue reading

Posted in Mỏ dầu | Leave a comment