Category Archives: Kazakhstan

Nghịch lý Kazakhstan: Putin đã phá vỡ giấc mơ Liên Xô như thế nào?

Nguồn: “Wie Putin seinen Sowjet-Traum zerstört”, WELT, 28/03/2022. Lược dịch: Nguyễn Xuân Hoài Có thấy nghịch lý Việt Nam trong “Nghịch lý Kazakhstan? Bauxite Viêt Nam Trong cuộc chiến Ukraine, Putin mơ về sự tái sinh của Liên Xô. Nhưng … Continue reading

Posted in Kazakhstan, Nga xâm lược Ukraine | Leave a comment