Category Archives: Chính sách 4 không

Chính sách “0 thứ tư” của Quốc phòng Việt Nam viết ra cho ai và với mục đích gì?

Nguyễn Ngọc Chu 1. Chiều ngày 25/11/2019 trong khi các ĐBQH ầm thầm thông qua Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài đến các đặc khu kinh tế ven biển, thì ngẫu nhiên hay cố tình, một động … Continue reading

Posted in Chính sách 4 không | Leave a comment