Category Archives: Pháp chế CS

Cả tòa án lẫn viện kiểm sát và công an vẫn chịu sự chỉ đạo án

Thới Bình (VNTB) – Toà án đang phải chịu lệ thuộc vào ý kiến chỉ đạo liên ngành. Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp … Continue reading

Posted in Pháp chế CS | Leave a comment