Category Archives: Môi trường Thủ đô

Ba điểm cốt lõi của Dự án Cải tạo sông Tô Lịch

Nguyễn Ngọc Chu 1. PHẢI HOÀN THÀNH CẢI TẠO SÔNG TÔ LỊCH TRONG NHIỆM KỲ 2021-2025 Những thành phố đẹp thường gắn liền với 4 thành tố thiên tạo là núi, sông, hồ và biển. Thăng Long – Hà Nội … Continue reading

Posted in Môi trường Thủ đô | Leave a comment