Category Archives: Lê Xuân Khoa

45 năm người Việt tị nạn: Người tị nạn gốc Đông Nam Á đã hình thành hệ thống định cư ở Mỹ ra sao

Agnes Constante Phạm Xuân Yêm dịch Hai ngày trước khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, ông Lê Xuân Khoa và gia đình xuống phi cơ ở Mỹ để mở đầu cuộc sống mới. Lúc bấy giờ, Ông đang có … Continue reading

Posted in Cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, Cộng đồng người Đông Nam Á tị nạn tại Hoa Kỳ, Lê Xuân Khoa, SEARAC | Leave a comment

G.S Lê Xuân Khoa về “Hiện tình Đất nước và Dân tộc”

Nguyễn Thị Thanh Bình tường thuật Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) – Ở đây nhiều phần tôi không xem đây đơn thuần là một tường thuật, dù khá đầy đủ những chi tiết của cuộc hội luân đã ghi rõ … Continue reading

Posted in Lê Xuân Khoa | Leave a comment