Category Archives: Lê Xuân Khoa

Liên quan đến phát biểu của cựu Đại sứ Grover Joseph Rees về chương trình ROVR

Lê Xuân Khoa 16-3-2023 Mới đây, tôi được một số thân hữu gửi cho Bản tin Mạch Sống ngày 8 tháng 3 năm 2023 của tổ chức BPSOS, cho hay, Bộ Ngoại giao Mỹ mới thành lập chương trình Welcome … Continue reading

Posted in Định cư tị nạn Hoa Kỳ, Lê Xuân Khoa, Nguyễn Đình Thắng | Leave a comment

45 năm người Việt tị nạn: Người tị nạn gốc Đông Nam Á đã hình thành hệ thống định cư ở Mỹ ra sao

Agnes Constante Phạm Xuân Yêm dịch Hai ngày trước khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, ông Lê Xuân Khoa và gia đình xuống phi cơ ở Mỹ để mở đầu cuộc sống mới. Lúc bấy giờ, Ông đang có … Continue reading

Posted in Cộng đồng người Đông Nam Á tị nạn tại Hoa Kỳ, Cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, Lê Xuân Khoa, SEARAC | Leave a comment

G.S Lê Xuân Khoa về “Hiện tình Đất nước và Dân tộc”

Nguyễn Thị Thanh Bình tường thuật Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) – Ở đây nhiều phần tôi không xem đây đơn thuần là một tường thuật, dù khá đầy đủ những chi tiết của cuộc hội luân đã ghi rõ … Continue reading

Posted in Lê Xuân Khoa | Leave a comment