Category Archives: Tập Cận Bình – Lý khắc Cường

Ít Tập, nhiều Lý hơn trong các phát biểu về chính sách của Trung Quốc

Katsuji Nakazawa, Less Xi, more Li in China policy speech, Nikkei Asia, 10/03/2022. Nguyễn Thị Kim Phụng dịch Khi nền kinh tế suy thoái, các chính sách mang dấu ấn riêng của Chủ tịch Trung Quốc đã ít được nhấn … Continue reading

Posted in Tập Cận Bình - Lý khắc Cường, Trung Quốc | Leave a comment