Category Archives: Thống nhất và khác biệt

Lạm bàn về bản chất và kết nối văn hóa

Nguyễn Đình Cống Có lẽ từ “thống nhất” dễ làm cho một số người hiểu nhầm, dùng nhầm, rằng mọi người phải nghĩ như nhau, nói theo nhau, làm giống nhau. Họ là những người đã để cho sự “Thống … Continue reading

Posted in Thống nhất và khác biệt, văn hoá | Leave a comment