Category Archives: Cải cách thể chế

Nâng “vượt cấp” quan hệ với Mỹ thúc đẩy cải cách thể chế ở Việt Nam thế nào?

Phạm Quí Thọ  Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Hà Nội ngày 11/9/2023

Posted in Cải cách thể chế, Quan hệ Việt Mỹ | Leave a comment

Chúng khẩu đồng từ

Kỳ 1 Trần Văn Chánh Nếu nghĩ theo hướng tốt cho những người chủ trương “đốt lò”, ta thấy, có thể họ thật sự giàu thiện chí theo trình độ nhận thức và kinh nghiệm cá nhân có thể còn … Continue reading

Posted in Cải cách thể chế, tham nhũng, Trần Văn Chánh, Đốt lò | Leave a comment

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

Lê Vĩnh Triển – Nguyễn Quỳnh Huy – Võ Tất Thắng – Dương Trọng Hải (KTSG) – Chính sách tăng trưởng kinh tế vừa qua đã giúp quốc gia khai thác được các nguồn lực để nâng cao đời sống … Continue reading

Posted in Cải cách thể chế | Leave a comment