Category Archives: Chính sách nhà nước

Cần thiết kế các chính sách một cách cẩn trọng

Quỳnh Chi Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, vấn đề quản trị, phối hợp điều hành thực hiện cả chống dịch lẫn đời sống kinh tế – xã hội trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều … Continue reading

Posted in Chính sách nhà nước | Leave a comment