Category Archives: Phạm Quý Thọ

Đảng nói “tôn trọng” trí thức nhưng cơ chế, chính sách nào cho họ tự do “phản biện”?

Tự do là vấn đề cốt lõi của cơ chế, chính sách và là điều kiện tiên quyết cho trí thức phản biện Bài bình luận của PGS,TS Phạm Quý Thọ, nguyên Trưởng Khoa Chính sách Công, Học Viện Chính … Continue reading

Posted in Phạm Quý Thọ, Tự do và phản biện | Leave a comment