Category Archives: Dân chủ Mỹ

Cuộc chơi Dân chủ

Ngô Nhân Dụng Biden (trái) và Trump. Ví chế độ dân chủ như trò chơi đá banh, chắc nhiều người không đồng ý. Nhưng nhiều lúc chúng ta cũng chỉ mong các nhà chính trị cư xử với nhau như … Continue reading

Posted in Dân chủ Mỹ, Donald Trump | Leave a comment

Donald Trump – phải chăng một ngẫu nhiên lịch sử?

Trường An Đọc bài này đôi khi cứ ngỡ như đang đọc lại Gorky hoặc các nhà văn thiên tả châu Âu thuở những thập niên 20-30 thế kỷ trước viết về nước Mỹ mỗi khi có dịp viễn du … Continue reading

Posted in Dân chủ Mỹ, Donald Trump, Kỳ thị Mỹ | Leave a comment