Category Archives: Thù hận và viễn kiến

Cái còn lại và cái còn thiếu

Mạc Văn Trang Nhân Phó TT Mỹ Kamala Harris sắp thăm Việt Nam, nghe nói báo QĐND có bài nhắc lại tội ác của đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và sự thất bại nhục nhã tháo chạy, ngày … Continue reading

Posted in Gương Nhật Bản, Thù hận và viễn kiến | Leave a comment