Category Archives: Lũng đoạn nhà nước

Lý giải các vụ bê bối trước thềm năm Nhâm Dần

Nguyễn Quang Dy Năm Tân Sửu sắp qua, năm Nhâm Dần đang đến gần. Những vụ bê bối điển hình từ cuối năm cũ thường cho ta chỉ dấu về những gì sẽ diễn ra trong năm mới. Đó là … Continue reading

Posted in Lũng đoạn nhà nước, Nhóm lợi ích thân hữu | Leave a comment