Category Archives: Ý thức hệ

Đảng không thể vượt qua rào cản ý thức hệ đối nghịch trong “chính sách đặc biệt” cho trí thức?

Bài bình luận của ông Phạm Quý Thọ – PGS.TS nguyên Trưởng Khoa Chính sách Công, Học Viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Việt Nam 2023.04.13 Giáo sư Nguyễn Văn Nam (phải) Hiệu trưởng Đại … Continue reading

Posted in Tự do ngôn luận, Ý thức hệ | Leave a comment

Tâm thế thấp thì vị thế thấp

Nguyễn Ngọc Chu 1. Quan hệ giữa các quốc gia không phải là quan hệ anh em Không nhớ năm chính xác. Nhưng bắt đầu ở thập niên 50 của thế kỷ 20, không biết xuất phát từ đâu, lại … Continue reading

Posted in Ý thức hệ | Leave a comment