Category Archives: Lê Duẩn

Điện Biên Phủ, Công và Danh

Huy Đức Kim Dung Pham Lịch sử QG này quá nhiều dâu bể và quá nhiều bí mật, cay đắng, cả ngay thẳng và đường cong, zich zắc lẫn lộn mà chỉ có những người trong cuộc mới biết. Mà … Continue reading

Posted in Huy Đức, Lê Duẩn, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ | Leave a comment