Category Archives: Bầu đại biểu Quốc hội

Tốn bao nhiêu tiền để bầu ra một đại biểu dân cử?

Hồng Anh Theo báo Tuổi Trẻ, các địa phương đã lên dự toán kinh phí cho bầu cử đợt này vào khoảng hơn 3.700 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với mức phân bổ kinh phí thực tế trong kỳ … Continue reading

Posted in Bầu đại biểu Quốc hội | Leave a comment