Category Archives: Kỳ thị Mỹ

Donald Trump – phải chăng một ngẫu nhiên lịch sử?

Trường An Đọc bài này đôi khi cứ ngỡ như đang đọc lại Gorky hoặc các nhà văn thiên tả châu Âu thuở những thập niên 20-30 thế kỷ trước viết về nước Mỹ mỗi khi có dịp viễn du … Continue reading

Posted in Dân chủ Mỹ, Donald Trump, Kỳ thị Mỹ | Leave a comment