Category Archives: Phòng cháy chữa cháy

Thảm khốc và tội ác

Lưu Trọng Văn Hà Nội thủ đô của VN, 56 người chết cháy, 37 người bị thương. Thảm khốc!

Posted in Lưu Trọng Văn, Phòng cháy chữa cháy, Quản lý xã hội | Leave a comment