Category Archives: Gắn bó ý thức hệ

Vụ bãi Tư Chính “cực kỳ nguy hiểm” cho an ninh quốc phòng VN

Quốc Phương BBC News Tiếng Việt Anh hùng Lê Mã Lương phát biểu có nhiều thông tin rất thú vị. Ông nói: Mất đảo Tư Chính là mất hết tất cả các đảo còn lại. Mất bãi Tư Chính trước … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Bãi Tư Chính, Gắn bó ý thức hệ | Leave a comment