Category Archives: Con số thống kê

Đúng là vãi với con số thống kê!

Tô Văn Trường Tôi đã có số bài viết phân tích về các phương pháp thống kê của Việt Nam còn nhiều vấn đề phải suy ngẫm, điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế … Continue reading

Posted in báo chí, Con số thống kê, quốc hội, Tô Văn Trường | Leave a comment