Category Archives: Anh hùng Lê Mã Lương

Đừng đùa!

Lưu Trọng Văn Có tin, cứ sau mỗi lần tướng Lương cả gan dứt khoát quan điểm của mình với giặc Tàu xâm phạm Biển Đông thì ông lại bị thế lực nào đó… tấn công. Vụ tướng Lương chủ … Continue reading

Posted in Anh hùng Lê Mã Lương, Bãi Tư Chính | Leave a comment