Category Archives: Vấn đề nhập cư

Tại sao nhập cư hàng loạt tốt cho các xã hội Phương Tây?

 Tại sao nhập cư hàng loạt tốt cho các xã hội Phương Tây? Gideon Rachman, “In praise of mass immigration,” Financial Times, 22/01/2024 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Tỷ lệ nhập cư cao là dấu hiệu cho thấy một xã hội … Continue reading

Posted in Vấn đề nhập cư | Leave a comment