Category Archives: Vấn đề nhập cư

Tại sao nhiều gia đình trung lưu Trung Quốc tìm cách vượt biên sang Mỹ?

Marrian Zhou, “Why so many middle-class Chinese migrants take risky, illegal route to U.S.,” Nikkei Asia, 02/05/2024 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Tình trạng bất ổn kinh tế, nợ nần và tuyệt vọng đã buộc các gia đình phải vượt rừng đến biên giới Mexico.

Posted in Di dân, Trung Quốc, Vấn đề nhập cư | Leave a comment

Tại sao nhập cư hàng loạt tốt cho các xã hội Phương Tây?

 Tại sao nhập cư hàng loạt tốt cho các xã hội Phương Tây? Gideon Rachman, “In praise of mass immigration,” Financial Times, 22/01/2024 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Tỷ lệ nhập cư cao là dấu hiệu cho thấy một xã hội … Continue reading

Posted in Vấn đề nhập cư | Leave a comment