Category Archives: Nghiên cứu vũ trụ

Cuộc đua mới: Hạ cánh xuống Mặt Trăng

Peggy Hollinger, Benjamin Parkin – Financial Times August 26 2023 Cù Tuấn dịch  Tóm tắt: Cuộc đổ bộ thành công của Ấn Độ là biểu hiện mới nhất cho thấy mối quan tâm mới đến việc khám phá Mặt Trăng, được niềm tự hào dân tộc … Continue reading

Posted in Nghiên cứu vũ trụ | Leave a comment