Category Archives: Cứu đói

Áo rét trẻ em giá bao nhiêu?

Tượng đài hoành tráng để giáo dục lòng yêu Đảng, yêu Chế độ Mỗi lần các cháu tới chiêm ngưỡng, là một lần thêm ấm lòng 1. Kinh phí eo hẹp, nhiều sai phạm, Đắk Nông vẫn quyết làm tượng … Continue reading

Posted in Cứu đói, Trẻ em, Tượng đài | Leave a comment