Category Archives: Nguyện vọng hòa bình của họ nhà Kim

Chào mừng Kim cháu tới Việt Nam nhắc lại một chuyện thời Kim ông

Vũ Thư Hiên Kim đã không còn đeo huy hiệu hình ông nội và bố mình nữa. Khi đến VN cũng vậy. Đó là chỉ dấu Kim từ nay là Kim chứ không phải là cái bóng của ai. Đó … Continue reading

Posted in Nguyện vọng hòa bình của họ nhà Kim | Leave a comment