Category Archives: Nguyễn Thiện Tống

Loạt bài mới về sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (Bài 8)

Xây dựng cụm sân bay Tân Sơn Nhất – Biên Hòa để phát triển và nâng cao năng lực của trung tâm hàng không lớn nhất Việt Nam Nguyễn Thiện Tống  Tóm tắt: Có những giải pháp tổng hợp để đáp … Continue reading

Posted in Hàng không Việt Nam, Nguyễn Thiện Tống, Sân bay Long Thành, Sân bay Tân Sơn Nhất | Comments Off on Loạt bài mới về sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (Bài 8)

Loạt bài mới về sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (Bài 7)

Sân bay Long Thành sẽ không có hành khách và sẽ có số phận bị bỏ phế như sân bay Mirabel ở Canada sau khi xây dựng hoành tráng Nguyễn Thiện Tống Tóm tắt: Vì sân bay Long Thành được … Continue reading

Posted in Hàng không Việt Nam, Nguyễn Thiện Tống, Sân bay Long Thành, Sân bay Tân Sơn Nhất | Comments Off on Loạt bài mới về sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (Bài 7)