Category Archives: Phát triển nông thôn

Phát triển toàn diện nông thôn Việt Nam vì một miền quê đáng sống

TS Vũ Trọng Khải Phát triển nông thôn toàn diện là một tiến trình không có điểm kết thúc với những mục tiêu được định trước bằng các chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Từ một nước nông nghiệp lạc … Continue reading

Posted in Phát triển nông thôn | Leave a comment