Category Archives: Brexit

Bảo thủ đại thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Vương quốc Anh

Vũ Ngọc Yên Ngày 12-12, hơn 45 triệu cử tri Vương quốc Anh đi bỏ phiếu bầu Quốc hội trước thời hạn. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong bối cảnh đất nước bị phân hoá trầm trọng vì các … Continue reading

Posted in Brexit | Leave a comment