Category Archives: Văn hoá suy mạt

Hảo tự ố tăng (Chùa to đẹp Tăng hoen ố), thời bang vô đạo

Nguyễn Hồng Lam  Không có sự phát triển tôn giáo, thần thánh nào ở đây cả, chỉ có sự hiện hữu và lớn mạnh kinh khủng của các tập đoàn tư bản thân hữu ăn ruỗng tài nguyên và nguồn … Continue reading

Posted in Kinh doanh tôn giáo, Văn hoá suy mạt | Leave a comment