Category Archives: cánh tay của đảng

Vì sao báo “Nhân dân” đăng bài Hoàng Duy Hùng viết?

Nguyễn Quang Duy Có bạn đọc thắc mắc luật sư Hoàng Duy Hùng từng nổi tiếng chống cộng, ông từng là đảng viên Đảng Đại Việt Cách Mạng và là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở Houston, … Continue reading

Posted in cánh tay của đảng | Leave a comment

Đường Nó Đi Trùng Điệp Bất Nhân

Nguyệt Quỳnh “Tôi biết nó, đồng bào miền bắc này biết nó/ Việc nó làm, tội phạm nó ra sao” — Nguyễn Chí Thiện Lâu nay, trong tiếng gào khóc của người dân oan khắp ba miền đất nước, hoà trong nước … Continue reading

Posted in cánh tay của đảng, Đàn áp dân chủ | Leave a comment