Category Archives: Vụ án Năm Cam

Nhà báo Trần Mai Hạnh, vinh quang và cay đắng

Huy Đức Khi nghe tin nhà báo Trần Mai Hạnh đột ngột qua đời tôi nghĩ ngay tới vụ án Năm Cam. Sáng nay, nhà báo Lê Kiên viết: “Khi chuẩn bị bản tin, chúng tôi có một thảo luận … Continue reading

Posted in Huy Đức, Vụ án Năm Cam | Leave a comment