Category Archives: Trần Hồng Hà

ÔNG BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ VÀ TRẬN CHIẾN FORMOSA

Nguyễn Ngọc Chu Quê hương là nơi cha mẹ sinh ta ra. Nếu không làm gì được cho quê hương thì cũng đừng mang tai họa đến. 1. Lịch sử quân sự thế giới ghi lại nhiều trận chiến nổi … Continue reading

Posted in Formosa, Trần Hồng Hà | Leave a comment