Category Archives: Phát triển đường sắt VN

Câu chuyện đường sắt Việt Nam, nhìn từ bưu điện

Nguyễn Huy Cường Tôi mới đọc một bài báo về đường sắt của Việt Nam với tất cả những thông tin hữu ích và nội dung rất phong phú (có thể xem bài này ở Vietnamnet.vn ) Đáng kể là … Continue reading

Posted in Phát triển đường sắt VN | Leave a comment