Category Archives: Lạm phát

Tranh cãi về hiệu quả phục hồi kinh tế của Joe Biden

Phiên An (theo NYT) Joe Biden tự tin khi kinh tế tăng trưởng nóng dù đảng Cộng hòa cùng giới chuyên gia lo ngại về lạm phát và nhiều người Mỹ không chịu đi làm. McDonald’s, Chipotle và Amazon đều đang … Continue reading

Posted in Kinh tế Mỹ, Lạm phát | Leave a comment

‘Tăng trưởng 7%’ sao vẫn phải vay nợ $20 tỷ/năm?

Phạm Chí Dũng Một nghịch lý kinh khủng đã, đang và sẽ còn hiện hình trong ‘nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa’ và trong ‘chính phủ kiến tạo’ ở Việt Nam: trong tài khóa năm 2020, Chính … Continue reading

Posted in GDP, Lạm phát | Leave a comment