Category Archives: Cơ quan quyền lực nhà nước

Gần 18.000 cán bộ bị kỷ luật vẫn không làm trong sạch bộ máy độc tài

VNTB  (VNTB) – Gần 18.000 người bị kỷ luật mỗi năm có thể chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong tổng số khoảng 1,74 triệu viên chức nhà nước. Theo số liệu của Bộ Nội vụ, từ đầu … Continue reading

Posted in Cơ quan quyền lực nhà nước, tham nhũng | Leave a comment