Category Archives: Luật Đặc xá

Sửa Luật đặc xá: Phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm!

Phạm Chí Dũng Thông cáo của Now Campain! việc Việt Nam đang giam giữ 246 tù nhân lương tâm. Photo dvov.org. Không phải thả theo cách nhỏ giọt để đánh đổi những lợi ích thương mại, mà chính thể độc đảng … Continue reading

Posted in Luật Đặc xá | Leave a comment

Sửa Luật Đặc xá nhìn từ ‘nhu cầu đối ngoại’

Phạm Chí Dũng 14/11/2018 Mẹ Nấm, tù nhân chính trị được “đặc xá” gần nhất. “Tội chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cũng được xét đặc xá” – một trong những nội dung mang tính ‘đột phá’ của … Continue reading

Posted in Luật Đặc xá | Leave a comment