Category Archives: Chu Hảo Tuyên bố

Tuyên bố về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ông Chu Hảo

Lão mà chưa an Báo chí vừa đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra kết luận về ông Chu Hảo và đề nghị kỷ luật ông. Lão mà chưa an tuyên bố … Continue reading

Posted in Chu Hảo Tuyên bố | Leave a comment