Category Archives: Sức sống dân tộc

Dân tộc tính và cuộc chiến coronavirus

Mạnh Kim Một điểm xét nghiệm nhanh coronavirus tại Hàn Quốc (ABC News) Chủ nghĩa xã hội hay tư bản gì “nó” chẳng “quan tâm”. “Nó” dường như san phẳng tất cả, từ hệ thống chính trị (dân chủ lẫn … Continue reading

Posted in Covid 19, Sức sống dân tộc, Virus Trung Quốc, Virus Vũ Hán | Leave a comment