Category Archives: Chống dịch

May mà còn có những người vô danh khác

Huy Đức Vụ án đang xử trong tuần qua là nỗi nhục quốc gia. Trong lịch sử loài người hiếm khi có một nhà nước nào đối xử với công dân của mình như thế. Từ tướng công an đến … Continue reading

Posted in Chống dịch, Thể chế CS, Vô danh | Leave a comment