Category Archives: Lọc hóa dầu

Vụ Nghi Sơn: Tại sao lại phải… chịu trách nhiệm?

Trân Văn Khi có đảng thì kinh tế đâu còn vận động theo quy luật thị trường nữa, nó phải vận động theo quy luật… đảng chứ. Có thế mà cũng không hiểu. Bauxite Việt Nam Nhà máy lọc dầu … Continue reading

Posted in kinh tế, Lọc hóa dầu | Leave a comment