Category Archives: Thăm dò dư luận xã hội

Nhu cầu cấp bách một cơ quan thăm dò dư luận

Bùi Tín /VOA Hình minh họa. Một chính quyền dân chủ tiến bộ luôn có nhu cầu tìm hiểu, bắt mạch dư luận quần chúng rộng rãi, thăm dò nhận thức, nguyện vọng của nhân dân để điều chỉnh đường … Continue reading

Posted in Thăm dò dư luận xã hội, Ý dân | Leave a comment