Category Archives: Đoàn kết

Đúng nguyên lý cách mạng

Mạc Văn Trang Các nhà Cách mạng luôn tuyên truyền, giác ngộ quần chúng rằng: Có áp bức, bất công thì phải vùng lên đấu tranh; đấu tranh tự phát sẽ thất bại; đấu tranh phải có tổ chức, phải … Continue reading

Posted in Biểu Tình, Mạc Văn Trang, Đoàn kết | Leave a comment

Ba thách thức của dân tộc Việt

Trần Trung Đạo Hôm 29 tháng 8, 2018, trong buổi phóng vấn dành cho hệ thống truyền hình FOX, Đại tướng hồi hưu John M. Keane, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và hiện là Chủ … Continue reading

Posted in Dân tộc Việt, Đấu tranh dân chủ, Đoàn kết | Leave a comment