Category Archives: Thuế tài sản

Ra mặt đường

Nguyễn Đức Minh  Mỗi khi Nhà nước mở rộng đường, đặc biệt là các đường nội đô, sẽ nảy sinh vấn đề rất lớn.  Nhà nước phải bỏ số tiền vô cùng lớn để giải phóng mặt bằng, đền bù … Continue reading

Posted in luật đất đai, Thuế tài sản | Leave a comment