Category Archives: Phật giáo tha hóa

Thời chùa Ba Vàng vắng lặng

Tuấn Khanh 19/02/2024 Hệ thống công nghiệp cúng dường với những nhà lãnh đạo quốc doanh Phật được đắp tô, có lẽ ắt đã vấp phải sự tức giận và từ chối của người dân, đặc biệt là các tín … Continue reading

Posted in Phật giáo, Phật giáo tha hóa | Leave a comment