Category Archives: Noel

Mừng Chúa Giáng sinh: Thượng đế chỉ cho họ một chiếc giày và tạ ơn Thượng đế, họ đã tìm được chiếc khác cho nhân loại

Hình 1: Đức Giáo Hoàng John Paul II và Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan Hình 2 và 3: Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Xô Viết Mikhail Gorbachev ký hiệp ước giảm lực lượng hạt … Continue reading

Posted in Noel | Leave a comment

Nhân ngày Noel – Để trả lời câu hỏi lớn: Chúa Jesus là Bồ tát hóa thân?

Nguyễn Hữu Liêm Jesus was a Buddhist Monk (Giê Su đã là một tu sĩ Phật giáo). (BBC4, Anh Quốc, Phim tài liệu 2011). “Khi người công chính Issa đã học được tiếng Pali, ngài đã dốc tâm nghiên cứu cổ … Continue reading

Posted in Noel | Leave a comment