Category Archives: Thế giới

Diễn đàn Phi Chính phủ EU: Đồng thuận và Tự vấn

Thứ Bảy, 12/09/2023 Nguyễn Anh Tuấn Diễn đàn Phi Chính phủ EU (EU NGO Forum) là sự kiện thường niên do Ủy ban Âu Châu tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 12 nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày … Continue reading

Posted in Thế giới | Leave a comment