Category Archives: Ảo vọng trí thức

ĐBSCL 2020 Cánh đồng chết và 45 năm ảo vọng trí thức

Ngô Thế Vinh GS Nguyễn Duy Xuân (trái) và GS Phạm Hoàng Hộ Tưởng nhớ GS Nguyễn Duy Xuân, GS Phạm Hoàng Hộ, Hai tượng đài trí tuệ kiệt xuất, bất khuất của Miền Nam Lời Dẫn Nhập: Giáo sư Phạm … Continue reading

Posted in Ảo vọng trí thức, Mặt thật cộng sản, Trí thức miền Nam | Leave a comment