Category Archives: Đường lối đảng

Diễn biến hòa bình

Huy Đức Chủ nhật, 10-9-2023 Việt Ngọc Hi! Lò đốt cháy tới tận cửa hang rồi! Cũng phải suy tính: ae như Nga-Ukraine, liền núi liền sông, biển như Việt-Trung ngày nào cũng lên tiếng lấn chiếm? Đi lòng vòng … Continue reading

Posted in Diễn biến hoà bình, Huy Đức, Đường lối đảng | Leave a comment

Vẫn là TQ?

Bùi Quang Vơm Hội nghị TƯ 15 chưa kết thúc, nhưng kết luận của Hội nghị đã tiết lộ rộng rãi trên tất cả mọi loại thông tin, bất chấp quy định “tuyệt mật” do ông Phúc vừa ban hành: … Continue reading

Posted in Nhân sự đảng, Đại hội XIII, Đường lối đảng | Leave a comment