Category Archives: Đường lối đảng

Phản biện đường lối cán bộ của Đảng CSVN

Nguyễn Đình Cống Nhân có nhiều cán bộ cao cấp của Đảng bị truất phế, tôi xin gửi một bài đã đăng vào năm 2018, ngày nay vẫn còn giá trị tham khảo. Bài khá dài, trên 4300 chữ, đề … Continue reading

Posted in Đường lối đảng | Leave a comment

Việt Nam tiến đến tương lai với một la bàn chệch hướng

Alexander L. Vuving | East Asia Forum ngày 12 tháng 02 năm 2024 Biên dịch: Phan Nguyễn Hiền Linh | Hiệu đính: Alexander L. Vuving Năm 2023, Việt Nam thông qua chiến lược duy trì quan điểm hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam … Continue reading

Posted in Quan hệ quốc tế, Đường lối đảng | Leave a comment

Diễn biến hòa bình

Huy Đức Chủ nhật, 10-9-2023 Việt Ngọc Hi! Lò đốt cháy tới tận cửa hang rồi! Cũng phải suy tính: ae như Nga-Ukraine, liền núi liền sông, biển như Việt-Trung ngày nào cũng lên tiếng lấn chiếm? Đi lòng vòng … Continue reading

Posted in Diễn biến hoà bình, Huy Đức, Đường lối đảng | Leave a comment

Vẫn là TQ?

Bùi Quang Vơm Hội nghị TƯ 15 chưa kết thúc, nhưng kết luận của Hội nghị đã tiết lộ rộng rãi trên tất cả mọi loại thông tin, bất chấp quy định “tuyệt mật” do ông Phúc vừa ban hành: … Continue reading

Posted in Nhân sự đảng, Đại hội XIII, Đường lối đảng | Leave a comment